Genieten en groeien

MET OUDERS!

Ouderraad

Op de zorgboerderij is een ouderraad aangesteld, die bestaat uit vier ouders. De ouderraad denkt mee over de werkwijze van zorgverlening die op de boerderij geboden wordt. Daarbij kan zij advies geven aan de zorgboer(in) en voert zij regelmatig overleg met hen. Verder is de ouderraad, naast de zorgboer, de zorgboerin en de begeleiders, aanspreekpunt voor de ouders en zorgt zij voor een heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de ouderraad.

Ouders kunnen hun suggesties, vragen, meningen of ideeën over de geleverde zorg niet alleen bij de zorgboer(in) of medewerkers inbrengen, maar kunnen hiervoor ook terecht bij de ouderraad. Er kunnen zaken zijn waarvan ouders het moeilijk vinden om die met de zorgboer(in) te bespreken. Zij kunnen dit dan via de ouderraad aangeven, die de onderwerpen vervolgens collectief bespreekbaar maakt bij de zorgboer(in).

De ouderraad zal zich inzetten om zichtbaar te zijn voor de ouders. Zij organiseren daartoe minimaal jaarlijks een ouderavond en schrijven in de nieuwsbrief een item over de ontwikkelingen binnen de ouderraad. Wanneer bepaalde zaken spelen, kan de ouderraad ook een vergadering organiseren waarbij de ouders welkom zijn om hun suggesties, vragen, meningen of ideeën te delen. De ouders kunnen verder de ouderraad persoonlijk aanspreken of hen mailen via het volgende emailadres: ouderraadkinderenopstap@gmail.com

Op deze manier kunnen ouders inspraak uitvoeren met betrekking tot het reilen en zeilen van de zorgboerderij. Hieronder korte beschrijvingen van de leden van de ouderraad: