Genieten en groeien

KINDEREN OP STAP

Klachtenprocedure

Zorgboerderij Kinderen op Stap zet zich in voor de kinderen aan wie zij zorg levert en hun ouders. Zij wil graag dat alle kinderen, ouders, maar ook medewerkers tevreden zijn. Zij staat garant voor kwaliteit, veiligheid en goede zorg. Toch kan het voorkomen dat u als ouder, jongere of medewerker ergens ontevreden over bent en hierover advies wil vragen of een klacht wil indienen. Daartoe beschikt Kinderen op Stap over een klachtenprocedure. In deze procedure wordt uitgelegd hoe en waar u een klacht kunt indienen. Klik op onderstaande link om de klachtenprocedure in te zien. Uiteraard hopen wij dat u deze procedure nooit nodig zult hebben en u tevreden bent over de zorg die wij leveren.