Genieten en groeien

DOE JE BIJ ONS!

Zorgboerderij Kinderen op Stap

Wonen, logeeropvang en crisisopvang voor kinderen (4-14 jaar) met een psychische beperking

Een boerderij is voor kinderen al snel een paradijs: je kan er lammetjes melk geven, hutten bouwen, trampolinespringen, wandelen in de polder, spellen spelen, koekjes bakken, skelteren, enzovoorts. Zorgboerderij Kinderen op Stap wil een heerlijke plek zijn waar kinderen met een psychische beperking in de leeftijd van vier tot veertien jaar zich kunnen ontspannen en veilig kunnen ontwikkelen. Onze zorgboerderij is gelegen in de Haastrechtse weilanden, aan de rand van de Krimpenerwaard. De zorgboerderij biedt logeeropvang, geheel en gedeeltelijk wonen, crisisopvang en individuele begeleiding. De zorg wordt geleverd vanuit de Jeugdwet.

Ons doel

De twee begrippen die centraal staan in onze begeleiding zijn Genieten en Groeien: de twee G’s van Kinderen op Stap.

Genieten

Vrije tijd dient in de eerste plaats om te ontspannen. Wanneer kinderen zich ontspannen en goed voelen, zijn zij in staat om te groeien en tijdens het spelen op de zorgboerderij verzamelen ze energie om weer inspanning te kunnen leveren.

Groeien

Op onze zorgboerderij kunnen kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Kinderen doen nieuwe vaardigheden op, breiden ze uit en leren ze te onderhouden. Dit op zowel emotioneel, communicatief als sociaal vlak en aansluitend bij de specifieke wensen, mogelijkheden en leerdoelen van het kind.

Kernwaarden

Kernwaarden in onze begeleiding zijn zorgzaamheid, veiligheid, liefde en respect. 

SPRINGEN, KLAUTEREN,
KLIMMEN EN NOG VEEL MEER!

Spelvormen op de boerderij

Jonge kinderen groeien van vrij spel. Ze krijgen controle over de grove en fijne motoriek door te springen, te klauteren en te klimmen, door te tekenen en te kleuren, door te schommelen. Ze leren zich in taal uit te drukken door middel van voorlezen, rijmen en zingen. Ze groeien in het denken door verwonderen, verkennen en experimenteren waardoor het magische kinder-denken langzaamaan meer concreet en objectief wordt. Ze leren samen te werken, oplossingen te verzinnen en empathie te tonen. Er is sociaal spel, constructiespel en imitatiespel. Er is taalspel, bewegingsspel en fantasiespel. Van al die spelvormen leren kinderen (Goorhuis-Brouwer, 2018). De begeleiders op onze zorgboerderij stimuleren deze spelvormen, breiden ze uit en begeleiden de kinderen hierin.

Aanmelden

Het is mogelijk kinderen van 4 tot 14 jaar aan te melden voor logeerweekenden, geheel of gedeeltelijk wonen en crisisopvang. Hieronder staan de dagen en tijden van de verschillende soorten opvang. Deze dagen en tijden kunnen in overleg aangepast worden. Ga voor meer informatie naar  ‘Aanmelden’.

Logeerweekend

Vrijdag 15.00 – zondag 16.00

Geheel of gedeeltelijk wonen

Dagen en tijden in overleg

Crisisopvang

Dagen en tijden in overleg