Genieten en groeien

MET DE JUISTE
BEGELEIDING!

Begeleiding

Ieder kind is anders en ieder kind heeft daarom ook andere begeleiding nodig. Met de ouders/verzorgers wordt een uitgebreid intakegesprek gevoerd en via intakeformulieren wordt zoveel mogelijk informatie van het kind verstrekt. Ook wordt het kind de eerste malen op de boerderij door de begeleiding geobserveerd.

Met al deze informatie wordt een begeleidingsplan geschreven, waarin naar voren komt hoe het kind begeleid wordt en aan welke leerdoelen met het kind gewerkt wordt. Leerdoelen kunnen onder andere betrekking hebben op sociale vaardigheden, emotionele vaardigheden en persoonlijke verzorging. Over de ontwikkeling van het kind worden rapportages gemaakt en de begeleidingsplannen worden met de ouders/verzorgers geëvalueerd.

Methodieken

Naast de begeleiding via de begeleidingsplannen en leerdoelen worden ook aspecten uit verschillende methodieken gebruikt. De aspecten die van toepassing zijn op de situatie op de zorgboerderij en die van toepassing zijn op het kind, worden ingezet. Verschillende begeleiders zijn in deze methodieken getraind. Hieronder worden de methodieken kort uitgelegd..

Basic Trust

Bij Kinderen op Stap is een groot deel van de medewerkers getraind in het herkennen en begeleiden van kinderen met hechtingsproblematiek, vanuit de Basic Trustmethode. Door deze training leren medewerkers om gehechtheid bevorderende interactievaardigheden toe te passen en daarmee de taal te spreken die basisvertrouwen biedt aan de kinderen. Dankzij deze training hebben medewerkers meer kennis gekregen over gehechtheid en trauma, en kunnen medewerkers vaardigheden toepassen uit de Basic Trust-methode.
Dit zorgt ervoor dat kinderen met trauma en hechtingsproblematiek begeleid kunnen worden aan de hand van hun hulpvraag (het verkrijgen van basisvertrouwen). Vanuit deze basis kunnen de kinderen bij Kinderen op stap groeien en zich ontwikkelen. Dit zijn twee belangrijke begrippen die in onze begeleiding centraal staan en van waaruit we zorg willen bieden.

Brainblocks

Op de zorgboerderij zijn wij gecertificeerd in het geven van Brainblocks. Brainblocks is een communicatiemiddel om met een kind met autisme te praten over autisme. Het is een beeldend middel dat het kind helpt zichzelf – in relatie tot anderen – beter te begrijpen. Wat werkt er bij hen anders dan bij mensen zonder autisme? Welke gevolgen heeft dat voor hun functioneren in het dagelijkse leven? Hoe ga je daarmee om? Et cetera. Door Brainblocks krijgt het kind met autisme handvatten om het eigen perspectief te verduidelijken en krijgen anderen inzicht in hun gedrag. Op de boerderij wordt Brainblocks ingezet bij kinderen die verduidelijking nodig hebben of geïnteresseerd blijken in Brainblocks.

Geef me de 5

Bij de ‘Geef me de 5’ methodiek wordt ervan uitgegaan dat wanneer een kind boos of verdrietig wordt, dit meestal de oorzaak heeft dat er iets niet duidelijk is voor het kind. Het doel is daarom ook om het leven om het kind heen duidelijk te maken. Dit wordt gedaan door uitleg te geven op ‘de vijf’, namelijk wat, waar, wie, wanneer en hoe. Eventueel kan het waarom daarbij uitgelegd worden. Op de zorgboerderij worden situaties ook zo duidelijk mogelijk uitgelegd aan een kind en wordt de puzzel waar ‘de vijf’ op staan, gebruikt om
een situatie te verhelderen.

Ieder kind is uniek

Op de boerderij wordt verder altijd ingespeeld op de situatie of op de behoeften van het kind. Ieder kind is uniek en heeft een aparte begeleidingsvorm nodig. Verschillende interventies worden daarom ingezet en hierbij wordt de creativiteit van de begeleiders uitgedaagd en gebruikt. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruikgemaakt van een thermometer of emotiemeter om aan te geven hoe een kind zich voelt. Ook kunnen picto’s of de time-timer gebruikt worden. Verder worden er leuke dingen boeken gemaakt, die kinderen thuis kunnen bekijken, waardoor het omschakelen naar de boerderij makkelijker wordt. Verder kan een hoofd getekend worden en kunnen moeilijke dingen uit het hoofd ‘geschrapt’ worden, zodat het kind daar even niet aan hoeft te denken en zich weer beter voelt. Zo worden op de behoeften en mogelijkheden van het kind ingespeeld en wordt ieder kind op zijn of haar eigen wijze begeleid.