Genieten en groeien

NEEM CONTACT OP!

Aanmelden?

Het is mogelijk kinderen van 4 tot 14 jaar aan te melden voor logeerweekenden, geheel of gedeeltelijk wonen en crisisopvang. Hiernaast staan de dagen en tijden van de verschillende soorten opvang. Deze dagen en tijden kunnen in overleg aangepast worden.

Soorten opvang

Logeerweekendvrijdag 15.00 – zondag 16.00

Geheel wonengedurende de hele week

Gedeeltelijk wonenzondag 16.00 – vrijdag 15.00

Crisisopvangdagen en tijden in overleg

Intake

Wanneer u uw kind graag wilt aanmelden bij onze zorgboerderij, kunt u daarvoor het beste contact opnemen met uw gemeente. U gaat dan met een medewerker van het Sociaal Team van uw gemeente in gesprek over de wensen en mogelijkheden. Wanneer zicht is op een indicatie of beschikking, kan u contact met ons opnemen om een intakegesprek te plannen. Tijdens een intakegesprek worden u en uw kind rondgeleid op de boerderij. Verder wordt er zoveel mogelijk aan voorkeuren, gewoontes, geschiedenis, et cetera van het kind in kaart gebracht. Uiteraard is er tjidens het intakegesprek ruimte voor vragen. Zo leren wij u en uw kind kennen en krijgt u een goed beeld van onze zorgboerderij. Wanneer u er inderdaad voor kiest uw kind aan te melden, krijgt u per mail een zorgovereenkomst, intakeformulieren en informatie toegestuurd. Wanneer deze formulieren en de beschikking vanuit de gemeente in orde zijn, kan de zorg starten. Onder het kopje ‘Begeleiding’ kunt u lezen hoe deze zorg eruit ziet.

Betaling

De kosten van het kortdurend verblijf en dagopvang kunnen geheel vergoed worden uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) of via Zorg In Natura (ZIN). Hiervoor dient u een indicatie aan te vragen voor kortdurend verblijf, begeleiding groep, begeleiding individueel of persoonlijke verzorging bij het CIZ of bij uw gemeente. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of verwijzen wij u door naar onderstaande websites.

Voor meer informatie:

ww.ciz.nl
ww.pgb.nl