Genieten en groeien

        MET BOER GIJS!

Het boerderijleven

Boer Gijs kent alle ins- en outs van het boerderijleven. In zijn blauwe overal is hij bijna altijd op het erf of in de wei te vinden. Voor kinderen kan het werken met planten en dieren, het aandeel krijgen in het productieproces en het onderdeel vormen van een woon- werkgemeenschap de volgende meerwaarde hebben:

Het laat natuurlijke structuur zien

De indeling van een werkdag en de koppeling met seizoenen geeft structuur. Het ritme van de natuur biedt vaste, wederkerende werkzaamheden. Ook leren de omstandigheden op de boerderij kinderen losser om te gaan met structuur: het weer, de seizoenen, veranderingen die plant en dier ondergaan: op deze factoren heb je geen grip. Omgang hiermee vraagt om rekening houden met tussentijdse veranderen of ombuigen van de activiteiten. Het kind leert op deze manier om te gaan met onverwachte omstandigheden en veranderingen in het dagelijks leven. Hierdoor wordt een kind flexibeler, en dat is zeer belangrijk voor kinderen met ADHD, autisme of een andere psychische beperking..

Het biedt afwisseling

Omdat bepaalde werkzaamheden seizoensgebonden of weersafhankelijk zijn, biedt dat in de loop van een jaar en elke dag opnieuw een groot spectrum aan wisselend aanbod van activiteiten. In de winter kan er gesleed worden, en in de lente kan je zien hoe een lammetje geboren wordt! In de zomer kun je dobberen in het zwembad, in de herfst kastanjes rapen. Zo biedt ieder seizoen ontzettend veel.

Het brengt kinderen in contact met planten en dieren

Kinderen maken levenscycli mee en leveren een bijdrage daaraan: zaaien, groeien en bloeien, oogsten. De dieren worden geboren en moeten verzorgd worden. Dieren kunnen ook dood gaan, en dan moet er afscheid genomen worden. Alle zintuigen komen in actie en kinderen leren hiermee op een juiste manier om te gaan, en emoties te tonen: vreugde als de sla die ze zelf geplant hebben geplukt kan worden, en verdriet als een lammetje het niet redt.

Alles wat je
aandacht geeft,

GROEIT

Kinderen leren zorgen en verzorgen

Het verzorgen van planten en dieren doet een appèl op het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen. Zelf zorgen in plaats van verzorgd worden geeft een goed gevoel en stimuleert kinderen dit ook bij mensen toe te passen.

Leren omgaan met functioneel en tijdsgebonden werk

Sommige werkzaamheden moeten op een bepaald moment gebeuren. Zorgen en verzorgen heeft een noodzaak: dieren en planten kunnen doodgaan. Ook dit zorgt voor verantwoordelijkheidsgevoel: dieren en planten zijn afhankelijk van verzorging.

Kinderen begeven zich in een gezonde omgeving

Kinderen rennen lekker over het erf, springen trampoline en timmeren van alles. De vele uren die het kind in de boeren buitenlucht doorbrengt zijn goed voor de beweging en voor de gezondheid. De ruimte die het kind heeft op de boerderij kan ruimte scheppen in zijn/haar hoofd en ontspanning realiseren.