Genieten en groeien

  VAN HET NIEUWS!

Corona

De uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft allerlei gevolgen voor de maatschappij en tevens voor onze zorgboerderij Kinderen op Stap. We gaan samen de strijd aan tegen corona en dat uit zich op twee manieren. Ten eerste houden wij ons aan hygiëne- en veiligheidsmaatregelen om het risico op verspreiding van het virus te verkleinen, net zoals u dat thuis doet. Ten tweede zijn we niet alleen, maar samen in de strijd. We willen onze zorgverlening dan ook zoveel mogelijk blijven voortzetten, zodat gezinnen zo goed mogelijk geholpen zijn. Hoe dit alles er concreet uitziet, wordt hieronder beschreven.

Hygiëne- en veiligheid

Alle mensen die de boerderij in- en uitgaan, wassen eerst hun handen en drogen deze aan een gastendoekje dat daarna direct in de was gaat. Ook tijdens het verblijf worden zeer regelmatig de handen gewassen en doeken verschoond. Verder wordt door de medewerkers extra tijd besteed aan het schoonmaken van kranen, deurknoppen en andere handcontactpunten. Kinderen worden erop geattendeerd in hun elleboog te hoesten of niezen. Tevens wordt er zoveel mogelijk afstand bewaard tussen medewerkers, kinderen en ouders. Uiteraard is dit niet altijd mogelijk in de zorgverlening, maar hier wordt wel rekening mee gehouden. Ook in het spel van de kinderen wordt hierop gelet. Bezoek vindt zo min mogelijk plaats, overdrachten worden buiten gehouden, kantoorwerk wordt zoveel mogelijk thuis uitgevoerd en gesprekken vinden vaak online plaats. 

Samen in de strijd tegen

CORONA

Continuering van de zorg

Wij bieden hulp aan kinderen en ouders die dat nodig hebben, ook in tijden als deze. Echter, het is belangrijk dat de groepen kinderen aan wie wij zorg bieden, niet te groot zijn en niet te vaak rouleren. Om die reden hebben wij sinds maart 2020 scheiding aangebracht tussen de verschillende groepen. Op dit moment bestaan er drie logeergroepen en een woongroep. Met betrekking tot de logeergroepen worden kinderen ingedeeld op een groep waar zij het beste passen. De keuze voor een groep is met ouders gecommuniceerd. De medewerkers staan zoveel mogelijk op dezelfde groep, zodat zij niet teveel rouleren. Alle zorg kan op dit moment doorgang vinden, met inachtneming van hierboven beschreven maatregelen.