Zorgaanbod

Wonen

Bij zorgboerderij Kinderen op Stap kunnen kinderen van vier tot veertien jaar aangemeld worden voor wonen. We hebben twee woongroepen in de boerderij, één voor oudere kinderen en één voor jongere of meer hulpbehoevende kinderen. In overleg met degene die het kind aanmeldt of vertegenwoordigt, wordt vastgesteld welke dagen het kind op de zorgboerderij zal verblijven. Het kan gaan om een hele week of om een groot gedeelte van de week. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden voor bijvoorbeeld logeerweekenden thuis of bezoek van ouders in één van de bezoekersruimten op de zorgboerderij.

Veelal gaan kinderen vanuit de zorgboerderij naar school met de taxi of zelfstandig op de fiets. Wanneer schoolgaan niet mogelijk is, ontvangen kinderen huiswerkbegeleiding op de zorgboerderij of voeren zij dagactiviteiten uit. Na schooltijd en in het weekend is er de ruimte om te spelen en ontspannen op het erf, in één van de ruimtes van de boerderij of tijdens activiteiten die buiten de zorgboerderij worden georganiseerd. Spelenderwijs wordt met kinderen van de woongroepen aan leerdoelen gewerkt, die beschreven staan in een begeleidingsplan dat jaarlijks vernieuwd wordt. Deze leerdoelen kunnen onder andere betrekking hebben op het aangaan en onderhouden van sociale contacten, het omgaan met emoties en de zelfredzaamheid.

Kinderen die op de zorgboerderij wonen, krijgen een begeleider van de woongroep aangewezen die het mentorschap op zich zal nemen. De mentor heeft intensief contact met het kind, voert gesprekjes met hem of haar, evalueert op de leerdoelen uit het begeleidingsplan en vernieuwt het begeleidingsplan. Daarnaast onderhoudt de mentor het contact met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van het kind en een eventuele voogd of andere betrokkenen in het gezin. Verder regelt de mentor alle afspraken van het kind, zorgt zij ervoor dat belangrijke informatie overgedragen wordt aan het team, gaat zij zoveel mogelijk mee naar afspraken of bezoeken, enzovoorts. De mentor is het aanspreekpunt voor het gezin en de betrokkenen bij het gezin. Daarnaast wordt het kind begeleid door de andere begeleiders die op de woongroep staan.

Ga voor meer informatie naar ‘Aanmelden’ of neem contact op via ‘Contact’.

Logeren

Bij zorgboerderij Kinderen op Stap kunnen kinderen van vier tot veertien jaar aangemeld worden voor logeren. Het gaat om logeerweekenden van vrijdag 15.00 uur tot zondag 16.00 uur. Tijdens de aanmelding wordt bepaald op welke groep het kind het beste past. Kinderen op Stap heeft drie logeergroepen. Eén logeergroep in Opa’s huis voor jongere of meer hulpbehoevende kinderen, één logeergroep in de boerderij voor kinderen die qua (ontwikkelings)leeftijd in een middengroep vallen en één logeergroep in de Bakschuur voor oudere jongens.

Tijdens de logeerweekenden worden kinderen begeleid door verschillende begeleiders van de zorgboerderij. De meeste begeleiders zijn vaste gezichten op de verschillende groepen, waardoor ouders, kinderen en begeleiders elkaar goed leren kennen. We vinden het belangrijk dat kinderen in het weekend kunnen ontspannen van de week waarin zij vaak veel verplichtingen hebben gehad. Dat betekent dat zij heerlijk kunnen spelen op ons erf of in het huis waar zij verblijven. Spelenderwijs wordt met kinderen van de logeergroepen aan leerdoelen gewerkt, die beschreven staan in een begeleidingsplan dat jaarlijks vernieuwd wordt. Deze leerdoelen kunnen onder andere betrekking hebben op het aangaan en onderhouden van sociale contacten, het omgaan met emoties en de zelfredzaamheid.

Ga voor meer informatie naar ‘Aanmelden’ of neem contact op via ‘Contact’.

Crisisopvang

Bij zorgboerderij Kinderen op Stap kunnen kinderen van vier tot veertien jaar aangemeld worden voor crisisopvang. Het gaat om crisisopvang voor wonen. Crisisopvang voor logeerweekenden is niet mogelijk. Wanneer op het moment van aanmelding plek is, zal het kind aangenomen worden voor logeerweekenden. Wanneer dat niet het geval is, zal het kind op de wachtlijst gezet worden. Als het gaat om wonen, proberen we wel crisisplekken te realiseren. Wanneer dat nodig is, kan de indicatie voor crisisopvang overgaan op een indicatie voor vaste woonopvang. Wij vinden het fijn als kinderen na de periode van crisisopvang, op een voor hun vertrouwde plek kunnen blijven.
Kinderen die aangemeld worden voor crisisopvang, krijgen zoveel mogelijk dezelfde begeleiding als kinderen die op de woongroep wonen. Zij krijgen een eigen of gedeelde slaapkamer op de woongroep, draaien overdag volledig mee op de groep en krijgen een mentor. Met deze kinderen wordt ook aan leerdoelen gewerkt en wordt nagedacht over hun voorlopige toekomstbeeld. Er is intensief contact met betrokkenen in het gezin om die stappen te zetten die ervoor zorgen dat het leven van het kind op dat moment zoveel mogelijk stabiliseert.

Ga voor meer informatie naar ‘Aanmelden’ of neem contact op via ‘Contact’.