Stichting Toekomst voor Zorgkinderen


Voor de gelukkige lach van een kind

De gelukkige lach van een kind is ons heel wat waard. Het bedrijf Kinderen op Stap heeft hart voor kinderen met een beperking. Het wil een veilige haven zijn en een broedplaats voor ontwikkeling. Het bedrijf stelt zich ten doel die glimlach op het gezicht van ieder kind te toveren. De ontwikkelingen op zorggebied in ogenschouw nemend, is dit steeds moeilijker te realiseren. De overheid kort op Persoonsgebonden Budget en Zorg in Natura en deze bezuinigingen hebben tot gevolg dat niet ieder kind de zorg krijgt die het nodig heeft, omdat de financiële middelen daarvoor niet langer aanwezig zijn.  Ook de broertjes en zusjes van hulpbehoevende kinderen hebben soms extra zorg en aandacht nodig.

Om kinderen toch van optimale zorg te kunnen voorzien en ook een plek te bieden aan hun broertjes en zusjes is de Stichting Toekomst voor Zorgkinderen opgericht. Deze stichting ondersteunt Zorgboerderij Kinderen Op Stap. Op deze manier wordt een beroep gedaan op de samenleving om om te zien naar hulpbehoevende kinderen. Wij geloven dat een betrokken samenleving resulteert in een wijdverbreide lach op ieders gezicht. Dat is ons heel wat waard en we hopen u ook.

Kinderen op Stap is een zorgboerderij gelegen in de groene polders van Haastrecht, in het midden van het Groene Hart. De zorgboerderij biedt logeer- en dagopvang voor kinderen met een psychische beperking in de leeftijd van vier tot veertien jaar oud. Met enthousiasme streven wij in de rechtsvorm van een Stichting het volgende na.

Doel

1. Stichting Toekomst voor Zorgkinderen streeft het hoofddoel na financiële ondersteuning te bieden aan zorgboerderij Kinderen op Stap en daarmee indirect aan onderkende zorgvragers: kinderen van vier tot veertien jaar met een beperking en hun broertjes en zusjes. Deze kinderen behoeven extra zorg en kunnen deze niet of onvoldoende uit reguliere budgetten van overheidswege gefinancierd krijgen. Naast dit primaire doel heeft Stichting Toekomst voor Zorgkinderen een secundair en een tertiair doel:

2. Het stimuleren en ondersteunen van speelmogelijkheden op een boerderij voor kinderen die extra zorg behoeven of deelnemen aan dergelijke speelmogelijkheden niet zelf kunnen bekostigen.

3. Het bieden van een werk/leer omgeving aan vrijwilligers die zich voor de stichting willen inzetten.

Visie

Aan ons doel ligt een visie ten grondslag. Deze visie van Stichting Toekomst voor Zorgkinderen is gebouwd op drie pilaren: respectievelijk hart voor mensen, genieten en groeien en duurzame dromen. Deze drie pilaren vormen de filosofie achter de Stichting en bepalen de koers.

1. Hart voor mensen

Zorg gaat om mensen en ieder mens is uniek. Daarom staat Stichting Toekomst voor Zorgkinderen voor een helpende hand richting zorgvragers, toegespitst op hun behoeften en mogelijkheden.

2. Genieten en Groeien

Zowel zorgvragers als vrijwilligers krijgen de kans om te Groeien en te Genieten: de twee G’s van Stichting Toekomst voor Zorgkinderen. Als Stichting kijken we naar de mogelijkheden van een zorgvrager en de vrijwilliger, niet naar de beperkingen. Wij bieden een veilige omgeving waarin respect voor elkaar de basis vormt. Ieder mens heeft het recht om zich geaccepteerd en gewaardeerd te voelen. Dit wil de Stichting bereiken: een glimlach op het gezicht van de zorgvrager en de vrijwilliger. Kinderen en vrijwilligers worden op een positieve en zorgzame manier begeleid.

3. Duurzame dromen

Stichting Toekomst voor Zorgkinderen kijkt vooruit en staat voor beleid en hulp op lange termijn, liever dan ad hoc. Medewerkers en vrijwilligers worden met zorg gekozen. De stichting investeert bewust in kennis, veiligheid en het gebruik van duurzaam materiaal. Stichting Toekomst voor Zorgkinderen is vooruitstrevend en kiest er daarom voor (bij)scholing een belangrijke plaats toe te dichten.


Noodzaak

De overheid bezuinigt op de Wlz (Wet langdurige zorg) en het PGB (Persoon Gebonden Budget). Dit heeft effect op de zorgvragers verbonden aan zorgboerderij Kinderen op Stap. Om toch voldoende zorg en ook extra voorzieningen te kunnen bieden is een non-profit Stichting een noodzaak. Er wordt op deze manier een vangnet gecreëerd voor zorgbehoevende kinderen en er wordt ook omgezien naar broertjes en zusjes.

De benodigde financiële middelen waarin de overheid niet langer voorziet, kunnen op deze manier vanuit de samenleving worden vergaard. Dit resulteert in een positieve wederzijdse houding: door Stichting Toekomst voor Zorgkinderen te steunen laten mensen zien dat ze betrokken zijn bij elkaars mogelijkheden en gebreken. Het betrekken van de maatschappij bij de Stichting is daarom van groot belang. Mensen zijn er voor de mensen.

Conclusie

De Stichting Toekomst voor Zorgkinderen ondersteunt het werk op Zorgboerderij Kinderen Op Stap in Haastrecht. Op deze manier wordt er een vangnet gecreëerd voor onderkende zorgvragers en worden overheidsbezuinigingen gecompenseerd. In zorg moeten mensen centraal blijven staan.


Vrijwilligers

Vrijwilliger worden?

Vanuit ons doel dat we ons als Stichting voor ogen houden, namelijk het bieden van een werk- en leeromgeving, willen wij een plek zijn waar vrijwilligers zich kunnen inzetten. De Stichting kan allerlei verschillende vrijwilligers gebruiken en wil dus vooral uitgaan van de kracht van de vrijwilliger. Waar ben jij goed in en hoe kan je dat inzetten? Is dat door in een activiteitencommissie leuke dingen te organiseren voor kinderen? Of door pedagogisch medewerkers te helpen in het begeleiden van kinderen? Of door te helpen bij administratieve werkzaamheden? Er zijn veel verschillende mogelijkheden om als vrijwilliger aan het werk te gaan op de zorgboerderij. Neem contact met ons op als je interesse hebt.
Steun ons!

Wilt u helpen die lach op het gezicht van hulpbehoevende kinderen te toveren?
Ondersteun ons dan door een gift te doen. Rekeningnr: NL 47 RABO 0130 1483 77


Vrienden van Toekomst voor Zorgkinderen

U kunt ook een ‘Vriend van Toekomst voor Zorgkinderen’ worden en iedere maand een vaste bijdrage geven. U ontvangt dan elke twee maanden de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van wat Stichting Toekomst voor Zorgkinderen organiseert en bereikt.


Het bestuur

Voorzitter: Fennij de Jong
Secretaris: Gijs de Jong
Penningmeester: Andrea Kuijf

Contact

Fennij de Jong (voorzitter)
Steinsedijk 23
2851 LB Haastrecht
Telefoon: 0182-502110