Landbouw en Zorg


Tussen 2011 en 2017 heeft ZonMw het programma ‘Landbouw en Zorg’ uitgevoerd, waarbij onderzoek uitgevoerd is naar zorgboerderijen. Een belangrijke uitkomst van dit onderzoek is dat zorgboerderijen over de volgende kwaliteiten beschikken die mogelijk verklaren dat zij aan verschillende doelgroepen een passende plek kunnen bieden:

1. Persoonsgerichte begeleiding;
2. Sociale contacten en steun;
3. Zinvolle en diverse activiteiten en werkzaamheden;
4. Groene omgeving;
5. Huiselijke omgeving.

Via de volgende link is een verslag van het onderzoek te lezen:
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/Landbouw_ __Zorg/Programma_Landbouw_en_Zorg_afgerond.pdf

In 2012 is door Ernst & Young Advisory en het Trimbos-instituut een soortgelijk onderzoek gedaan. In dat onderzoek zijn de volgende effecten van landbouwzorg aan jeugd met een beperking naar voren gekomen: 

1. Vermindering van de gedragsproblemen van het kind;
2. Verbetering van contact met het gezin;
3. Toename van zelfvertrouwen;
4. Verbetering van schoolprestaties;
5. Verbetering in het omgaan met problemen;
6. Verbetering van de dagstructuur en
7. Verbetering van sociale vaardigheden. 

Het verslag van dit onderzoek is te lezen via de volgende link: 
https://www.eerstekamer.nl/overig/20120925/onderzoeksrapport_de_zin_van

Zorgboerderij Kinderen op Stap is blij hier deel van uit te mogen maken. Zij zet zich ervoor in bovenstaande kwaliteiten te kunnen bieden aan een brede doelgroep en daarbij flexibel te zijn in het aanbieden van zorg.