Landbouw en Zorg


Tussen 2011 en 2017 heeft ZonMw het programma ‘Landbouw en Zorg’ uitgevoerd, waarbij onderzoek uitgevoerd is naar zorgboerderijen. Een belangrijke uitkomst van dit onderzoek is dat zorgboerderijen over de volgende kwaliteiten beschikken die mogelijk verklaren dat zij aan verschillende doelgroepen een passende plek kunnen bieden:

1. Persoonsgerichte begeleiding;
2. Sociale contacten en steun;
3. Zinvolle en diverse activiteiten en werkzaamheden;
4. Groene omgeving;
5. Huiselijke omgeving.

Zorgboerderijen bieden veel mogelijkheden en zijn bezig met innoveren. Belangrijke innovaties van zorgboerderijen zijn volgens de onderzoekers:

1. Het ontwikkelen van leerwerktrajecten, bijvoorbeeld voor voortijdig schoolverlaters;
2. 24-uurs opvang op de boerderij en opvang voor verschillende doelgroepen tegelijk;
3. De crisisfunctie die verscheidene zorgboerderijen vervullen;
4. Beschermd wonen op de boerderij en de boerderij als woonwerkgemeenschap.

Zorgboerderij Kinderen op Stap is blij hier deel van uit te mogen maken. Zij zet zich ervoor in bovenstaande kwaliteiten te kunnen bieden aan een brede doelgroep en daarbij flexibel te zijn in het aanbieden van zorg.

Via de volgende link is een verslag van het onderzoek te lezen:
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/Landbouw_
__Zorg/Programma_Landbouw_en_Zorg_afgerond.pdf