Kwaliteit

Als Kinderen op Stap vinden wij het zeer belangrijk de kwaliteit van onze zorg te waarborgen. Door expertise en kwaliteit te bieden op hoog niveau, bieden wij kinderen een veilige plek om te kunnen groeien en genieten. In ons beleids- en begeleidingplan nemen we u als zorgdrager graag mee op weg. We vinden het belangrijk dat u goed bent voorgelicht over de opvang die wij uw kind bieden en de manier waarop wij dat doen. Tevens hebben we allerlei protocollen met betrekking tot veiligheid, medicatie, hygiëne, omgaan met moeilijke situaties, brand- en ontruiming, enzovoorts, om de kwaliteit te waarborgen.

 

Multidisciplinair team

Diversiteit in de begeleiding vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij een multidisciplinair team van onder andere veel Pedagogisch opgeleide medewerkers, (BIG-geregistreerd) Verpleegkundigen, SKJ-geregistreerde Sociaal Pedagogisch Hulpverleners, een Bos- en Natuurdeskundige en een Sportleraar. Verder zijn er twee orthopedagogen aan onze boerderij verbonden, van wie wij advies ontvangen met betrekking tot de begeleiding van de kinderen. Iedereen kan werken vanuit de eigen expertise en zo vullen we elkaar aan om uw kind de beste zorg te kunnen verlenen.

 

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Wij zijn aangesloten bij Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen. Dit is een keurmerk dat is ontwikkeld door de Federatie Landbouw & Zorg. Dit betekent dat wij a) hoogwaardige kwaliteit bieden, b) de cliënt centraal stellen, en c) actief bezig blijven met het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem, door communicatie en evaluatie met de zorgvragers. Door dit keurmerk worden wij ieder jaar gecontroleerd op de mate van kwalitatieve zorgverlening.

Verantwoorde hulp voor jeugd

Verder zet onze zorgboerderij zich ervoor in om aan de vijf Toetsingskaders Jeugd te voldoen, die bepaald zijn door het Ministerie van Volksgezondheid. Op die manier kunnen we verantwoorde hulp bieden aan jeugdigen. De vijf kaders luiden als volgt: 
  1. Uitvoering hulp - Jeugdigen krijgen de hulp die nodig is om zich onbedreigd te kunnen ontwikkelen.
  2. Veiligheid - Jeugdigen worden beschermd tegen gevaren die hun ontwikkeling bedreigen.
  3. Leefklimaat - Jeugdigen verblijven in een aandachtvolle omgeving.
  4. Cliëntpositie - De aanbieder biedt jeugdigen en hun ouders voldoende mogelijkheden om voor hun individuele en gemeenschappelijke belangen op te komen.
  5. Bestuurlijke organisatie - De aanbieder voorziet in de voorwaarden om verantwoorde hulp te leveren. 
In ons beleids- en begeleidingsplan is verder uitgewerkt hoe wij vormgeven aan deze vijf kaders.