Kleine Aanbieders Midden-Holland

Zorgboerderij Kinderen op Stap is verbonden met de Kleine Aanbieders Midden-Holland. Kleine Aanbieders Midden-Holland is een platform van verschillende hulpverleners en hulpverleningsinstanties die samenwerken om zo effectief en efficiënt mogelijk zorg te leveren. Daarbij vinden de Kleine Aanbieders Midden-Holland het zeer belangrijk dat de zorg die geleverd wordt laagdrempelig, betaalbaar, zeer betrokken en dichtbij het cliëntsysteem is. Daartegenover staat deskundigheid en professionaliteit van de hulpverleners. Wanneer een kind extra hulp nodig heeft of het goed is wanneer de deskundigheid van andere professionals buiten de zorgboerderij ingezet wordt, kan samengewerkt worden binnen de Kleine Aanbieders Midden-Holland. Daar maakt zorgboerderij Kinderen op Stap graag gebruik van.