Jaarverslag


Ieder jaar wordt een jaarverslag geschreven, waarin onder andere beschreven wordt wat er dat afgelopen jaar bij Kinderen op Stap gebeurd is, welke scholing het personeel gevolgd heeft, hoe het cliëntaantal zich ontwikkeld heeft, welke eventuele ongevallen hebben plaatsgevonden en welke doelen Kinderen op Stap heeft voor het komende jaar. Hieronder kunt u doorkliken naar de jaarverslagen van de laatste jaren.

Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018