Zorgboerderij voor kinderen (4-14 jaar) met een psychische beperking


Een boerderij is voor kinderen al snel een paradijs: je kan er lammetjes melk geven, hutten bouwen, trampoline springen, wandelen in de polder, paardrijden, koekjes bakken, kunstwerken timmeren, enzovoorts. Zorgboerderij Kinderen op Stap wil een heerlijke plek zijn waar kinderen met een psychische beperking in de leeftijd van vier tot veertien jaar zich kunnen ontspannen en veilig kunnen ontwikkelen. Onze zorgboerderij is gelegen in de Haastrechtse weilanden, aan de rand van de Krimpenerwaard. De zorgboerderij biedt logeeropvang, dagopvang, vakantieopvang, geheel en gedeeltelijk wonen, crisisopvang en individuele begeleiding. De zorg wordt geleverd vanuit de Jeugdwet.

Ons doel 

De twee begrippen die centraal staan in onze begeleiding zijn Genieten en Groeien: de twee G’s van Kinderen op Stap.
  • Genieten: vrije tijd dient in de eerste plaats om te ontspannen. Wanneer kinderen zich ontspannen en goed voelen, zijn zij in staat om te groeien en tijdens het spelen op de zorgboerderij verzamelen ze energie om weer inspanning te kunnen leveren. 
  • Groeien: de zorgboerderij is een goede plek voor een kind om zich te ontwikkelen. Kinderen doen nieuwe vaardigheden op, breiden ze uit en leren ze te onderhouden. Dit op zowel emotioneel, communicatief als sociaal vlak en aansluitend bij de specifieke wensen, mogelijkheden en leerdoelen van het kind.
Jonge kinderen groeien van vrij spel. Ze krijgen controle over de grove en fijne motoriek door te springen, te klauteren en te klimmen, door te tekenen en te kleuren, door te schommelen. Ze leren zich in taal uit te drukken door middel van voorlezen, rijmen en zingen. Ze groeien in het denken door verwonderen, verkennen en experimenteren waardoor het magische kinder-denken langzaamaan meer concreet en objectief wordt. Ze leren samen te werken, oplossingen te verzinnen en empathie te tonen. Er is sociaal spel, constructiespel en imitatiespel. Er is taalspel, bewegingsspel en fantasiespel. Van al die spelvormen leren kinderen (Goorhuis-Brouwer, 2018). De begeleiders op onze zorgboerderij stimuleren deze spelvormen, breiden ze uit en begeleiden de kinderen hierin. 

Aanmelden

Het is mogelijk kinderen van 4 tot 14 jaar aan te melden voor logeerweekenden, logeervakanties en dagopvang. Verder hebben we ruimte voor een selecte groep kinderen om te wonen en worden kinderen aangenomen voor crisisopvang. Hieronder staan de dagen en tijden van de verschillende soorten opvang. Deze dagen en tijden kunnen in overleg aangepast worden. Zie voor meer informatie het kopje 'Aanmelden / intake'. 

Zaterdagopvang 09.00 - 19.30
Zondagopvang en doordeweekse opvang 09.00 - 16.00
Woensdagopvang 09.00 - 16.00
Logeerweekend / kortdurend verblijf  vrijdag 16.00 - zondag 16.00
Vakantieopvang maandag 09.00 - woensdag 16.00
Geheel of gedeeltelijk wonen dagen en tijden in overleg
Crisisopvang dagen en tijden in overleg