Samen in de strijd tegen corona

De uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft allerlei gevolgen voor de maatschappij en tevens voor onze zorgboerderij Kinderen op Stap. We gaan samen de strijd aan tegen corona en dat uit zich op twee manieren. Ten eerste houden wij ons aan hygiëne- en veiligheidsmaatregelen om het risico op verspreiding van het virus te verkleinen, net zoals u dat thuis doet. Ten tweede zijn we niet alleen, maar samen in de strijd. We willen onze zorgverlening dan ook zoveel mogelijk blijven voortzetten, zodat gezinnen zo goed mogelijk geholpen zijn. Hoe dit alles er concreet uitziet, wordt hieronder beschreven.

Hygiëne- en veiligheidsmaatregelen

Alle mensen die de boerderij in- en uitgaan, wassen eerst hun handen en drogen deze aan een gastendoekje dat daarna direct in de was gaat. Ook tijdens het verblijf worden zeer regelmatig de handen gewassen en doeken verschoond. Verder wordt door de medewerkers extra tijd besteed aan het schoonmaken van kranen, deurknoppen en andere handcontactpunten. Kinderen worden erop geattendeerd in hun elleboog te hoesten of niezen. Tevens wordt er zoveel mogelijk afstand bewaard tussen medewerkers, kinderen en ouders. Uiteraard is dit niet altijd mogelijk in de zorgverlening, maar hier wordt wel rekening mee gehouden. Ook in het spel van de kinderen wordt hierop gelet. Bezoek vindt zo min mogelijk plaats en overdrachten worden buiten gehouden.

Continuering van de zorg

Wij bieden hulp aan kinderen en ouders die dat nodig hebben, ook in tijden als deze. Echter, het is belangrijk dat de groepen kinderen aan wie wij zorg bieden, niet te groot zijn en niet te vaak rouleren. Om die reden is besloten de dagbesteding en logeeropvang tijdelijk te stoppen. Wel wordt er blijvend zorg verleend aan de kinderen die geheel of gedeeltelijk op de zorgboerderij wonen. De aankomende weken zullen er geen nieuwe kinderen aangenomen worden en zullen er geen intakes plaatsvinden. Wanneer sprake is van een crisissituatie in een gezin, kan het Sociaal Team contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Kinderen op Stap houdt telefonisch contact met de ouders van de kinderen die bij haar in zijn zorg zijn om te bespreken hoe het thuis gaat. Wanneer blijkt dat extra zorg nodig is voor deze gezinnen, wordt dit op maat aangeboden door Kinderen op Stap. Daarbij krijgen groepen kinderen zorg in verschillende ruimtes, spelen zij om beurten buiten en vindt er zo min mogelijk roulatie van kinderen en medewerkers plaats. Als laatste zijn een aantal medewerkers stand-by, voor het geval andere medewerkers ziek worden en worden kantoorwerkzaamheden thuis uitgevoerd.

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen?

Bel gerust voor overleg naar 0182-502249 of mail naar info@kinderenopstap.nl.