Aanmelden

Het is mogelijk kinderen van 4 tot 14 jaar aan te melden voor logeerweekenden, logeervakanties en dagopvang. Verder hebben we ruimte voor een selecte groep kinderen om te wonen en worden kinderen aangenomen voor crisisopvang. Hieronder staan de dagen en tijden van de verschillende soorten opvang. Deze dagen en tijden kunnen in overleg aangepast worden. 

Zaterdagopvang 09.00 - 19.30
Zondagopvang en doordeweekse opvang 09.00 - 16.00
Woensdagopvang 09.00 - 16.00
Logeerweekend / kortdurend verblijf vrijdag 16.00 - zondag 16.00
Vakantieopvang maandag 09.00 - woensdag 16.00
Geheel of gedeeltelijk wonen dagen en tijden in overleg
Crisisopvang dagen en tijden in overleg
 

Intake

Wanneer u uw kind graag wilt aanmelden bij onze zorgboerderij, kunt u daarvoor het beste contact opnemen met uw gemeente. U gaat dan met een medewerker van het Sociaal Team van uw gemeente in gesprek over de wensen en mogelijkheden. Wanneer zicht is op een indicatie of beschikking, kan u contact met ons opnemen om een intakegesprek te plannen. Tijdens een intakegesprek worden u en uw kind rondgeleid op de boerderij. Verder wordt er zoveel mogelijk aan voorkeuren, gewoontes, geschiedenis, et cetera van het kind in kaart gebracht. Uiteraard is er tjidens het intakegesprek ruimte voor vragen. Zo leren wij u en uw kind kennen en krijgt u een goed beeld van onze zorgboerderij. Wanneer u er inderdaad voor kiest uw kind aan te melden, krijgt u per mail een zorgovereenkomst, intakeformulieren en informatie toegestuurd. Wanneer deze formulieren en de beschikking vanuit de gemeente in orde zijn, kan de zorg starten. Onder het kopje 'Begeleiding' kunt u lezen hoe deze zorg eruitziet.
                                               

Betaling

De kosten van het kortdurend verblijf en dagopvang kunnen geheel vergoed worden uit het Persoonsgebonden Budget of via Zorg In Natura. Hiervoor dient u een indicatie aan te vragen voor kortdurend verblijf, begeleiding groep, begeleiding individueel of persoonlijke verzorging bij het CIZ of bij uw gemeente. Wij hebben een eigen Wlz erkenning (Wet langdurige zorg). Voor informatie kunt u contact met ons opnemen, wij kunnen u helpen met uw indicatie aanvraag.

Voor meer informatie:

www.ciz.nl
www.pgb.nl
www.zorgkantoor.nl
www.mee.nl

Contact

Zorgboerderij Kinderen Op Stap

Fam. G. de Jong
Steinsedijk 23
2851 LB Haastrecht
Telefoon: 0182-502249 / 0182-502110
Email: info@kinderenopstap.nl