Aanmelden / Intake

Het is mogelijk kinderen van 4 tot 14 jaar aan te melden voor logeerweekenden, logeervakanties en dagopvang.                                                                                                                                    

Zaterdagopvang: 9.00 -19.30 uur. 
Zondagopvang en door de weeks: 9.00-16.00 uur.
Woensdagopvang: 10.00 - 17.00 uur. 
Logeerweekend / kortdurend verblijf: vrijdag 16.00 uur - zondag 16.00 uur
Vakantieweek: maandag  9.00 uur – woensdag 17.00 uur. 

Bovenstaande tijden kunnen in overleg aangepast worden.

Tijdens het intakegesprek wordt er zoveel mogelijk aan voorkeuren, gewoontes, geschiedenis et cetera van het kind in kaart gebracht. Ook met de regels van de ouders wordt rekening gehouden. Het intakegesprek wordt gehouden omdat we graag met het kind en zijn of haar ouders/verzorgers kennis willen maken en wij zo goed mogelijk op de behoeften van het kind en de ouders in kunnen springen.  
                                               

Betaling

De kosten van het kortdurend verblijf en dagopvang kunnen geheel vergoed worden uit het Persoonsgebonden Budget of via Zorg In Natura. Hiervoor dient u een indicatie aan te vragen voor kortdurend verblijf, begeleiding groep, begeleiding individueel of persoonlijke verzorging bij het CIZ of bij uw gemeente. Wij hebben een eigen Wlz erkenning (Wet langdurige zorg). Voor informatie kunt u contact met ons opnemen, wij kunnen u helpen met uw indicatie aanvraag.

Voor meer informatie:

www.ciz.nl
www.pgb.nl
www.zorgkantoor.nl
www.mee.nl

Contact

Zorgboerderij Kinderen Op Stap

Fam. G. de Jong
Steinsedijk 23
2851 LB Haastrecht
Telefoon: 0182-502249 / 0182-502110
Email: info@kinderenopstap.nl